PROVINCIE BRABANT

 Provincie Brabant Province du Brabant Province of Brabant

- Provincie Noord-Brabant Province du Brabant Septentrional

- Provincie Antwerpen Province d' Anvers

- Provincie Zuid-Brabant Province du Brabant Meridional

Provincie Vlaams-Brabant Province du Brabant Flamand

.  Bruxelles Brussel

.  Province du Brabant Wallon Provincie Waals-Brabant

De Brabantse provincies ontstonden na de Franse nederlaag in 1815.

Eigenaardig genoeg richtte menhet hertogdom Brabant op het Congres van Wenen

niet opnieuw op.

De Brabantse provincies waren tot 1995 de provincie Noord-Brabant,

de provincie Antwerpen en de provncie Zuid-Brabant of provincie Brabant.

Pas in 1995 werd deze laatste in drie entiteten opgesplitst.

De Brabantse provincies zijn ontzettend belangrijk voor het instandhouden van de

Brabantse identiteit.

www.brabant.im/

http://provincie-vlaams-brabant.de.cc/

http://brabant.12hp.de/hertogdom.htm

http://brabant.12hp.de/staat.htm 

www.brabant.org.uk

www.brabant.nl

www.provant.be

www.vlaams-brabant.be

www.irisnet.be

www.brabant-wallon.be

 

info

PROVINCIE BRABANT